Skip to main content

Algemene huurvoorwaarden

Rechten en plichten verhuurder

 1. De verhuurder zorgt dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert en gebruikt kan worden waarvoor het bestemd is. Hij zorgt dat alle boten W.A. verzekerd zijn.
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades aan zaken, lichamelijk letsel of ongeval.
 3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 4 of meer, extreme hitte of lage waterstand) en/ of overmatig gebruik van alcohol en of andere verdovende middelen, het afvaren verbieden, dan wel gebieden terug te keren naar de steiger van De Wissen (Negenoord) of  onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen. De verhuurder heeft tevens het recht om een andere boot mee te geven uit dezelfde prijsklasse, indien hij hiertoe, door omstandigheden, wordt gedwongen (schade of dubbelboeking).

Rechten en plichten huurder

 1. De huurder heeft het gebruiksrecht op het door hem gehuurde en neemt het op de afgesproken tijd. Voor afvaart controleert de huurder op schade en aanwezige inventaris en meldt gebreken of vermissingen per direct aan de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goede huisvader en goede schipper, in overeenstemming met de bestemming (ook qua opvarenden) te gebruiken. De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheid te beschikken.
 2. Onverminderd het feit dat de huurder over voldoende vaardigheid dient te beschikken, geldt voor huurders zonder relevant diploma een minimum leeftijd van 18 jaar.
 3. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig schoon en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de
  overeengekomen plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de  weersomstandigheden, tenzij het geval in artikel 1.3. (rechten en plichten verhuurder) zich voor doet. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolgen van) schade en /of verlies van het vaartuig, ontstaan gedurende de tijd dat hij over het vaartuig beschikt.
 5. Bij schade behoudt de verhuurder zich het recht een rekening van de schade te versturen.

Reservering, betaling en annulering

Annulering en kosten:

 1. Bij annulatie tot 24u voor boekingsdatum, bent u geen bedrag verschuldigd.
 2. Korter dan 24u voor boekingsdatum annuleren kan het gehele boekingsbedrag aan u verschuldigd worden.
 3. Indien door ziekte, weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden een vaartocht geannuleerd wordt , kan u opteren voor een kosteloze annulatie of een boeking op een later tijdstip.
 4. Annulatie kan enkel telefonisch gemeld worden tijdens de openingsuren van het toeristisch onthaal (+32 89 75 21 71) of digitaal via fluisterboten@dilsen-stokkem.be.
 5. De betaling en het verschaffen van de info gebeurt op de dag zelf van uw reservatiedatum aan het toeristisch onthaal van de dienst Toerisme Dilsen-Stokkem, gevestigd op de parking van De Wissen.
 6. De betaling kan enkel met BC of contactloos betalen (op de dag zelf van uw reservatiedatum aan het toeristisch onthaal). (Cash geld wordt niet aanvaard!)

Algemeen:

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Tongeren en Maaseik bevoegd.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. Uw persoonlijke info zal nooit aan derden worden doorgegeven.

 

» Terug naar de Fluisterboot pagina

Negenoordlaan 2
3650 Dilsen-Stokkem
Tel. + 32 89 75 21 71
visit@dilsen-stokkem.be